Fonduri europene intre 450.000 si 1,3 mln. euro pentru "Copiii mai intai editia 2016"
Marti, 18 Octombrie 2016


Cu scopul de reducere a numarului de copii institutionalizati, „Copiii mai intai – editia 2016” are ca solicitatii eligibili  furnizori de servicii sociale si autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului, iar un proiect selectat poate primi intre 450.000 si 1.300.000 euro, perioada maxima de implementare fiind de 36 de luni.

adplayers. info

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lanseaza in consultare publica ghidul solicitantului „Copiii mai intai – editia 2016”, cu o alocare de 13 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestui apel ii vizeaza pe copiii si tinerii institutionalizati, persoanele care au parasit sistemul de protectie in ultimii doi ani, pe copiii expusi riscului de separare de familie si pe asistentii maternali.

Scopul proiectelor finantate este de a reduce numarul copiilor institutionalizati, de a-i pregati pentru o viata independenta si de a creste numarul de asistenti maternali si sociali la nivelul comunitatii. Proiectele se vor concentra pe dezinstitutionalizarea copiilor aflati in 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice, functionale la 30 iunie 2016, si vor include servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii, programe complexe de asistenta a tinerilor si de integrare socio-economica la nivelul comunitatii a acestora, precum si masuri preventive de evitare a separarii copilului de familie si de institutionalizare.

Solicitatii eligibili sunt autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului si furnizori de servicii sociale, iar un proiect selectat poate primi intre 450.000 si 1.300.000 euro, perioada maxima de implementare fiind de 36 de luni.

Propunerile si recomandarile pe marginea ghidului „Copiii mai intai – editia 2016” sunt asteptate pana la data de 6 noiembrie 2016 la adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro.

„Copiii mai intai – editia 2016”

Proiectele finantate prin „Copiii mai intai – editia 2016sprijina masurile prevazute in Pachetul integrat pentru combaterea saraciei si face parte din Axa prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 9.a. Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin asigurarea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile de ingrijire institutionala la serviciile comunitare, aflate cat mai aproape de beneficiar, Obiectivul specific  4.12 Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii, Obiectivul specific  4.13 Cresterea numarului tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat (cu varsta de pana la 18 ani) pregatiti pentru a avea o viata independenta, Obiectivul specific 4.14 Cresterea numarului de asistenti maternali si sociali la nivelul comunitatii.

Programul Operational Capital Uman ( POCU ) 2014-2020

POCU 2014-2020 are o alocare totala de 4,326 miliarde euro. Programul stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Initiativa locuri de munca pentru tineri (1); Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de munca pentru toti (3); Incluziunea sociala  si combaterea saraciei (4); Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC - 5); Educatie si competente (6); Asistenta Tehnica (7).

Mai mult in Fonduri Europene, Responsabilitate Sociala, Comunicare Publica


PUBLICITATE: