"AdPlayersTV" - Toate articolele
Ingerii AdPrint 2010 la judecata echipelor de creatie
 Preview AdPlayersTV, disponibil din 31martie in AdPlayers, cu Claudiu Dobrita ( Grey Bucharest), Adrian Preda (Tempo Advertising), Andrei Tripsa ( Propaganda ) si Mihai Gongu (Graffiti BBDO), Titi Amzar (Print Magazin), despre...