Spoturile TV Pest Repeller si Maybeline oprite. CNA solicita intrarea in legalitate.
Joi, 18 Februarie 2016
 adplayers. info

Spoturile TV Pest Repeller si Maybeline oprite. CNA solicita intrarea in legalitate.

Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate, ca urmare a reclamatiilor primite, si a decis sa  emita decizii privind intrarea in legalitate in privinta spoturilor publicitare aferente unor campanii de promovare la posturile de televiziune a produselor: Pest Repeller - pentru incalcarea prevederilor art. 93 din Codul de reglementare a continutului audiovizual  (monitorizare: decembrie 2015 – februarie 2016) si Maybeline - pentru incalcarea dispozitiilor art. 94 lit. a) din Codul audiovizualului (monitorizare: ianuarie 2016).

Prevederile legislatiei la care face referire consiliul in Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual:

ART. 93    Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa respecte, indiferent de forma si de durata, principiile de protectie a minorului, de informare corecta a publicului, de respectare a demnitatii umane, de asigurare a unei concurente loiale.

ART. 94  In scopul unei informari corecte, orice informatie sau avertizare continuta intr-o comunicare comerciala audiovizuala se difuzeaza astfel incat aceasta sa fie clar perceputa de public, in special prin asigurarea urmatoarelor masuri:  a) sa fie prezentata static, lizibil si pe o durata suficienta, in cazul informatiei difuzate sub forma de videotext; dimensiunea caracterelor trebuie sa fie de minimum 17 puncte in format SD, definitie standard, respectiv 32 in format HD, inalta definitie.

Mai mult in TV, Legislatie


PUBLICITATE: