Cine ar trebui sa plateasca taxa de publicitate? Raspund avocatii Boboc si Partenerii.
Luni, 22 August 2016

Nicoleta Boboc, Avocat Asociat, Boboc si Partenerii 
sursa foto. Boboc si Partenerii.

adplayers. Iulian Toma

In si asa destul de incercata publicitate cu bugete reduse, o disputa aprinsa despre taxele de publicitate capteaza interesul tuturor operatorilor din piata. De la investitor la prestator de servicii si agentiile care intermediaza cele doua parti, intrebarea este „Cine ar trebui sa plateasca Taxa de publicitate? ”

In toata aceasta dezbatere, punctul de vedere al casei de avocatura Boboc si Partenerii pe marginea dezbaterilor legate de cine plateste taxa de publicitate este ca „prestator este doar cel care presteaza efectiv serviciile de publicitate, acesta fiind obligat sa verse/plateasca taxa la bugetul local, potrivit art. 477 alin. 7”. Iar „Beneficiarul va suporta taxa prin refacturare de la prestator sau agentia de publicitate intermediara, fiind persoana care datoreaza taxa in final, ca un cost al serviciilor de publicitate de care beneficiaza”.

Dar sa-i lasam pe avocati. Sunt doar pe terenul lor, nu? Pozitia completa, mai jos.

„Prezentul articol este prilejuit de diferitele opinii existente intre practicieni si teoreticieni, cu privire la intelesul si aplicarea art. 477 C. fiscal, privind taxa de publicitate. Suplimentar opiniilor existente diferite, prin Adresa nr. 692020/12.07.2016, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generala Legislatie Cod Fiscal si Reglementari vamale mentine echivocul, prezentand o opinie („Opinia”) cu privire la care exprimam mai jos un punct de vedere rezervat.

Preliminar, observam ca Directia Generala Legislatie Cod Fiscal si Reglementari Vamale din cadrul Ministerului Finantelor nu are competenta de a emite interpretari fiscale. Potrivit art. 5 C. proc. fiscala – Aplicarea unitara a legislatiei, in cadrul Ministerului Finantelor Publice functioneaza Comisia fiscala centrala, care este responsabila de elaborarea deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prevederilor Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscala si a legislatiei subsecvente. O astfel de decizie de aplicare unitara se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial.

In cazul in discutie, Opinia exprimata apartine Directiei aratate, fara indeplinirea conditiilor de componenta si competenta. Din aceasta perspectiva, apreciem ca Opinia exprimata prin Adresa nr. 692020/12.07.2016 nu este obligatorie.

Art. 477 C. fiscal - prevederea care a suscitat interpretarile diferite si care a facut necesara solicitarea adresata Ministerului Finantelor Publice:

(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

(...)

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. 1 se declara si plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Dispozitiile alin. 7 au fost modificate recent, la data de 02.06.2016, prin Legea nr. 112/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Aceasta modificare a suscitat interpretari diferite, interpretii apreciind contradictorii prevederile alin. 1 cu cele ale alin. 7, mai sus citate, nascandu-se astfel 2 intrebari:

i) Cine datoreaza taxa, beneficiarul sau prestatorul?

Potrivit art. 477 alin. 1 C. fiscal, taxa este datorata de beneficiarul serviciilor de reclama si publicitate in baza unui contract/intelegere cu alta persoana. Iar potrivit art. 477 alin. 7 C. fiscal, modificat recent, la data de 02.06.2016, taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

Anterior modificarii art. 477 alin. 7 C. fiscal la data de 02.06.2016, prevederea legala era clara in sensul ca taxa era datorata de beneficiarul serviciilor, iar normele metodologice prevedeau ca beneficiarul era si cel care platea/varsa efectiv taxa la bugetul local.

Ulterior modificarii art. 477 alin. 7 C. fiscal, legiuitorul a modificat numai titularul obligatiei de a varsa/plati taxa la bugetul local, anume prestatorul. Taxa este insa datorata in continuare de beneficiar, sub forma de cost.

Cu alte cuvinte, dispozitiile alin. 1 si alin. 7 ale art. 477 nu sunt contradictorii. In vreme ce alin. 1 stabileste ca beneficiarul suporta in final valoarea taxei sub forma de cost, alin. 7 reglementeaza numai titularul obligatiei de plata a taxei la bugetul local. In baza relatiilor contractuale insa, taxa va fi refacturata in lant pana la beneficiarul final, care o va suporta deci alaturi de pret, sub forma de cost.

ii) In relatia beneficiar/client final – agentia de publicitate – prestatorul efectiv, cine este prestatorul care trebuie sa plateasca taxa la bugetul local, agentia de publicitate sau prestatorul efectiv?

Opinia emisa de Ministerul Finantelor, Directia Generala Legislatie Cod Fiscal si Reglementari Vamale retine urmatoarele:

- prestator al serviciului este doar prestatorul care are semnat contract direct cu beneficiarul final

- in cazul lantului de contractari in discutie, agentia de publicitate este prestatorul, intrucat agentia are contract direct cu beneficiarul final

- „firma” care are in proprietate suporturi publicitare poate fi prestator doar daca a incheiat contract direct cu beneficiarul.

Cu alte cuvinte, Opinia leaga activitatea de prestare de servicii de reclama nu de activitatea de prestare efectiva, ci de relatia contractuala cu beneficiarul final, anume de a fi directa sau indirecta.

Apreciem ca nu exista niciun suport legal pentru a defini activitatea de prestare a serviciului de publicitate altfel decat in functie de efectivitatea prestarii, iar nu in functie de relatia directa cu beneficiarul. De altfel, Opinia nici nu cuprinde temeiul pentru aceasta interpretare. Cu alte cuvinte, in lantul de contractari/subcontractari posibile exista un singur prestator, cel care presteaza efectiv serviciile si un singur beneficiar, clientul final. Intermediarii nu dobandesc calitatea de prestatori sau beneficiari intermediari, pentru a fi supusi reglementarii in mod direct. Cu alte cuvinte, prestatorul efectiv va plati taxa la bugetul local, iar taxa va fi refacturata in lant, alaturi de pret, pana la beneficiarul final, care o va suporta alaturi de pret.

Apreciem ca Opinia Ministerului Finantelor are in vedere regulile alicabile TVA-ului, care insa sunt de stricta aplicare, nefiind aplicabile, tale quale, si altor materii.

In materie de TVA, intermediarii succesivi sunt considerati prestatori de servicii, in temeiul art. 271 alin. 2 C. fiscal, potrivit caruia, cand o persoana impozabila in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a prestat ea insasi serviciile respective. Normele metodologice explica situatia cumparatorului – revanzator. Or, aceasta prevedere este aplicabila numai in materie de TVA, prestarea de servicii de catre intermediari fiind definita la art. 271 alin. 3 lit. 3 C. fiscal din materia TVA.

Cu alte cuvinte, potrivit Opiniei, agentia de publicitate ar fi prestatorul, pentru simplu fapt al incheierii contractului direct cu beneficiarul, iar nu pentru ca ar presta efectiv serviciile, aceasta fiind o analogie cu materia TVA-ului, unde intermediarul se considera prestator.

Punctul nostru de vedere este acela potrivit caruia prestator este doar cel care presteaza efectiv serviciile de publicitate, acesta fiind obligat sa verse/plateasca taxa la bugetul local, potrivit art. 477 alin. 7. Beneficiarul va suporta taxa prin refacturare de la prestator sau agentia de publicitate intermediara, fiind persoana care datoreaza taxa in final, ca un cost al serviciilor de publicitate de care beneficiaza”.

Boboc si Partenerii este o societate de avocati infiintata de avocatii asociati Nicoleta Boboc si Ion Octavian Boboc. In cei peste 13 ani de experienta profesionala acumulata in unele dintre cele mai renumite societati de avocatura, avocatii asociati au gestionat multiple proiecte de anvergura, in mai multe domenii ale dreptului, de la litigii la proiectele de consultanta in afaceri. Casa de avocatura ofera, in egala masura, asistenta juridica si reprezentare in litigii de natura civila, intre profesionisti, de proprietate intelectuala, de natura fiscala, de achizitii publice, precum si consultanta generala in domeniul afacerilor.

Mai mult in Media, OOH


PUBLICITATE: